Regulamin serwisu szablony.actualizer.pl - informacje podstawowe, regulamin zakupu szablonów, regulamin hostingu.

Tło:
Teraz możesz mieć nowoczesną stronę www z profesjonalnym systemem CMS Actualizer jeszcze taniej niż myślisz. Wybierz szablon, określ wersję systemu CMS i funkcjonalności, a wciągu max 2 dni otrzymasz darmową wycenę!
Heuristic: Wystartował Program Partnerski - polecaj serwis i zarabiaj PLN w gotówce - więcej ...
Schowek
Koszyk
Brak szablonów w schowku
Brak szablonów w koszyku
Jesteś tutaj: StartPomocRegulamin

Regulamin - szablony stron www

1. Ważne informacje

Każda osoba korzystająca z Serwisu powinna dokładnie zapoznać się z poniższym regulaminem. Kupując jakikolwiek produkt lub usługę dostępną w ofercie Serwisu oznacza, że kupujący przeczytał i zaakceptował Regulamin.

Definicje

  • Szablon strony www - pakiet plików zawierający gotową stronę www w wersji HTML oraz pliki źródłowe PSD i Flash oraz inne pliki wchodzące w skład pakietu opisane każdorazowo w szczegółach szablonu. Szablon zwany jest również jako pakiet.

2. Licencje

Serwis umożliwia zakup produktów w oparciu o Licencję na Jednorazowe Użycie. W przypadku zakupu samych szablonów (pakietów) bez systemu Actualizer CMS, Licencja na Jednorazowe Użycie pozwala na użycie każdego z zakupionych szablonów stron www wyłącznie na jednej stronie internetowej należącej do Ciebie lub Twojego klienta. Jeżeli chcesz użyć ten sam szablon ponownie zobowiązany jesteś do ponownego zakupu tego samego szablonu.


3. Zdjęcia, Cliparty, Czcionki

Wszystkie zdjęcia, cliparty, czcionki i animacje video użyte w szablonach posiadają Licencję na Jednorazowe Użycie i są integralną częścią produktów. Licencja na Jednorazowe Użycie daje prawo do użycia zdjęć, clipartów, czcionek oraz animacji video tylko jako część strony zbudowanej w oparciu o dany szablon. W ramach zakupionego pakietu kupujący otrzymuje prawo do użycia ich wyłącznie w ramach jednego projektu. Jakiekolwiek osobne użycie lub dystrybucja jest całkowicie zakazane. Wszystkie zdjęcia i ilustracje użyte w szablonie dostarczone są jako pliki jednowarstwowe.


Niektóre szablony, które posiadają animowane elementy wykonane w technologii Flash, mogą zawierać efekty stworzone z wykorzystaniem programów: Adobe AfterEffects, 3DMax. Aby wyjaśnić czy tego typu efekty wchodzą w skład danego pakietu prosimy o kontakt z podaniem numeru danego pakietu, którego dotyczy dane wyjaśnienie.


Należy zauważyć, że do edycji tego rodzaju efektów konieczne będzie posiadanie odpowiedniego oprogramowania oraz wiedzy i umiejętności. Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalistów. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług do wykonania potrzebnych prac związanych z danym projektem.


4. Modyfikacje

Kupując dany szablon (pakiet) jesteś uprawniony do wykonania potrzebnych modyfikacji w ramach szablonu, tak aby spełniał on Twoje potrzeby, w ramach przyznanej licencji.


5. Nieuprawnione używanie

Zabronione jest nagrywanie produktów, zmodyfikowanych lub niezmodyfikowanych, na płyty CD/DVD, umieszczanie na stronach www lub w jakichkolwiek innych mediach. Zabronione jest oferowanie lub redystrybucja lub sprzedaż całości lub części zawartości szablonów (pakietów) bez pisemnej zgody Heuristic.


6. Przenoszalność

Kupując dany szablon nie jesteś uprawniony do udzielania pod-licencji lub przenoszenia praw do całości lub części zawartości produktów na osoby trzecie bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia Heuristic.


7. Prawo zwrotu

Ponieważ oferowane produkty są produktami cyfrowymi - nienamacalnymi, nie przewiduje się możliwości zwrotu produktów po ich dostarczeniu do Kupującego, co Kupujący zobowiązany jest zaakceptować przed dokonaniem zakupu produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z sekcją dostępne źródła w informacjach ogólnych danego szablonu.


8. Własność

Wszystkie produkty są własnością niezależnych dostawców - twórców szablonów. Kupujący nie otrzymuje wyłącznych praw autorskich do zawartości pakietu, w wersji dostarczonej (niezmienionej) lub zmodyfikowanej przez Kupującego.

Wszystkie produkty dostarczane są w taki stanie jak są, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju.


W żadnym wypadku Heuristic oraz żaden z jego pracowników nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody będące wynikiem świadomego lub przypadkowego użycia lub braku umiejętności użycia oferowanych produktów.


9. Instalacja

W ramach zakupu samych szablonów (pakietów) - bez systemu Actualizer CMS, cena nie uwzględnia instalacji szablonu. Instalacja jest płatną usługą, która nie jest uwzględniona w cenie szablonu (pakietu).

10. Prawo i jurysdykcja

Korzystając z tego Serwisu akceptujesz jednocześnie, że wszystkie nieporozumienia dotyczące dostępu do i korzystania z Serwisu i oferowanych produktów będą regulowane przez prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polski. Wszelkie nieporozumienia i spory będą rozwiązywane przez Sąd powszechny właściwy dla Heuristic.


11. Ujawnienie informacji

Kupujący nie jest upoważniony do ujawnienia informacji dotyczących składanego zamówienia jak nr zamówienia, link do pobrania szablonu (pakietu), itd.
wstecz